Jump to content


tklz

Member Since 02 Jul 2008
Offline Last Active Jun 07 2011 02:36 PM
-----

Posts I've Made

In Topic: (!!) ทดสอบ การเก็บเลเวลท้านรก 5 วัน HiClass 99

01 March 2010 - 01:33 PM

QUOTE (Michael Scofield @ Jan 4 2010, 07:38 PM) <{POST_SNAPBACK}>
วิธีมันง่ายๆ แค่ต้องเสียพลัง + ทนเบื่อนิดหน่อย และก็ใช้งานคนราวๆ 3-5 คนในการทำ ท่าจะไม่เหนื่อยมาก

ไว้ว่างๆผมจะบอก ไม่ว่างทำตอนนี้

ถึงใครจะรู้ไป ก้ใช่ว่าทำได้ทุกคน ไม่ชินพอ ยังไงก็เสียของเปล่าๆ ของไม่ดีพอ ก้เปลือง ไม่คุ้มอยุ่ดี

แต่คงไม่มีภาพประกอบ เพราะผมไม่ได้เล่นเซิฟฟรี

แล้วส่วนตัว บอทปกติ ทำเควสนิดหน่อย 4 วันก็ 99 แล้วครับ


อยากให้ลงวิธี ให้ดูชัง ครับ อยากรู้ว่าจะ ทำยังไง e1.gif